Opis projekta

Za projekt Slovenija se igra smo oblikovali zabaven logotip, vezan na barve organizatorja projekta – društva Naturo. Z logotipom smo želeli izraziti igrivost in barvitost samega projekta.

Več o projektu na spletnem naslovu www.slovenijaseigra.si.