Opis projekta

Prospekti

Za naročnika smo oblikovali samostojne prospekte in oglase za tiskane medije.

V nekaterih primerih smo prevedli že obstoječe prospekte tujih zastopanih podjetij, vnesli slovenske prevode in pripravili prospekte za tisk.